maart 2, 2018

Privacy Policy

Share this

Privacyverbintenis

Door deze website te gebruiken, geef je aan dat u een volwassene bent onder de wetgeving waar je woont en dat je akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid tijdens het gebruik van deze website. Als je dit niet bent, of als je niet akkoord gaat met enige bepaling van dit Privacybeleid, gebruik deze website dan niet en geef geen persoonlijke informatie.

Privacybeleid Toestemming

Door deze website te gebruiken, geef je aan dat u een volwassene bent onder de wetgeving waar je woont en dat je akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid tijdens het gebruik van deze website. Als je dit niet bent, of als je niet akkoord gaat met enige bepaling van dit Privacybeleid, gebruik deze website dan niet en geef geen persoonlijke informatie.

Info verzamelen

Onder haar activiteiten functioneert Doggy-licous.nl als een retailer, zowel fysieke locatie als online winkel, voor honden- en kattenproducten. Om uw bestellingen te verwerken, verzamelen we de volgende persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en IBANnummer. Doggy-licous.nl biedt ook een e-mail nieuwsbriefprogramma. Om dit te doen, kan Doggylicious uw naam en uw e-mailadres verzamelen voor de nieuwsbriefdistributie. Doggy-licous.nl zal voor geen enkel doel persoonlijk identificeerbare informatie delen met externe bedrijven.

Welke info wordt bewaard

Doggylicious bewaart geen persoonlijk identificeerbare financiële informatie. We registreren alleen clickstream-gegevens, webanalyses die ons helpen onze website te begrijpen en te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring. Je kunt op elk gewenst moment uitschrijven voor toekomstig contact.

Info opslag

We gebruiken Secure Sockets Layer-technologie die 128-bits codering ondersteunt om te voorkomen dat ongeautoriseerde partijen persoonlijke informatie die naar of van Doggy-licious.nl is verzonden, kunnen bekijken of manipuleren.

Openbaarmaking van jouw info

Doggy-licious.nl kan jouwpersoonlijk identificeerbare informatie wettelijk bekendmaken aan niet-gelieerde derden wanneer de wet dit vereist.

Kinderen

Doggylicious zal nooit bewust om persoonlijke informatie van kinderen vragen of hen verzoeken om niet-openbare persoonlijke informatie.

Cookies

Doggy-licious.nl kan zowel sessie-ID als permanente cookies gebruiken. Door deze te weigeren, ben je beperkt in sommige delen van de website. Inclusief het bestellen, toepassen of aanvragen van producten of diensten van abonnees via de website. Onze privacyverklaring is alleen van toepassing op de cookies van Doggy-licious.nl en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door derden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Bescherm en verifieer jouw info

Doggylicious spoort je aan om altijd alle voorzorgsmaatregelen te nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen, online en offline.

Vragen over dit privacybeleid

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail naar doggylicious.eerbeek@gmail.com

Doorgeven van persoonsgegevens buiten Nederland

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door buiten Nederland. Mochten we toch persoonsgegevens buiten Nederland doorgeven, zullen we dat alleen doen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat verwerkers van onze persoonsgegevens buiten de Europese Unie gevraagd wordt om zogenaamde “Standard/Model Contractual Clauses” op te stellen. Daarbij vragen wij aan onze verwerkers om de persoonsgegevens die zij voor ons verwerken, op servers te bewaren, die zijn gelegen binnen de Europese Unie.

Aanpassing van Privacy Statement

Doggylicious kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Op de website kan via de hyperlink “Privacy Statement” altijd de meest recente versie worden ingezien. Indien en voor zover je persoonsgegevens aan Doggylicious verstrekt, adviseren wij om de inhoud van dit Privacy Statement met enige regelmaat te controleren.

Jouw aanvaarding van deze voorwaarden

Door onze website te gebruiken, stem je in met dit privacybeleid. Zorg ervoor dat je dit beleid aandachtig leest. Gebruik onze website niet als je niet akkoord gaat met dit beleid. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Einde algemene voorwaarden Doggylicious 2019 (2 oktober 2019)

Doggylicious | Oranje Nassauplein 24a | 6961 CJ Eerbeek | T:+31653915987 | doggylicious.eerbeek@gmail.com | www.doggy-licious.nl