juli 8, 2020

Aanvullende Voorwaarden en Vrijwaring

Share this

Bedankt dat je (weer) kiest voor Doggylicious! We zijn erg blij datje ons opnieuw hebt gekozen voor de vacht verzorging behoeften van jouw huisdier. Voordat je (weer) een vacht verzorging afspraak bij ons boekt, willen we graag dat je eerst deze geheel nieuwe aanvullende voorwaarden vrijwaring leest en begrijpt. Zodra je de afspraak hebt geboekt, ga je hier automatisch mee akkoord.

ANNULERING / NO-SHOW BELEID: Zoals elke servicebranche stellen wij het op prijs als je ons op tijd op de hoogte stelt als je je afspraak niet kunt nakomen. We hebben een kennisgeving van 24 uur nodig. Als je dit niet doet, worden annuleringskosten van € 25,- per huisdier in rekening gebracht. In het geval van niet komen opdagen voor een afspraak, brengen wij een boete van € 50,- in rekening.
Kom op tijd of 15 minuten te vroeg aan. Je afspraakslot wordt maximaal 15 minuten vastgehouden. Als je, zonder aan te geven, later dan 15 minuten arriveert voor je geplande afspraaktijd, verlies je je service en wordt je afspraak geannuleerd.

Vervoersproblemen, het vergeten van de afspraak, griep, misselijkheid, hoofdpijn van je kind of jezelf en andere onverwachte gebeurtenissen welke niet door ons zijn aangegeven als geldige reden zijn, hoe vervelend en begrijpelijk ook, geen geldige reden om de afspraak kosteloos te annuleren.

VLOOIEN-BEHANDELING: In het geval dat er vlooien op je huisdier worden gevonden,  voeren wij gelijk een natuurlijke vlooien behandeling uit. Meerprijs is € 10,- tot € 25,- afhankelijk van de ernst van de besmetting.

TEKEN VERWIJDEREN: Ook het verwijderen van teken hindert ons tijdens de behandeling en wij brengen € 1,00 per verwijderde teek in rekening.

FOTO'S EN FILMPJES: Door je huisdier (en) bij ons te laten verzorgen, stem je er hierbij mee in dat Doggylicious foto's en/of filmpjes maakt of afbeeldingen van je huisdier (en) gebruikt in gedrukte vorm of anderszins voor publicatie en / of Promotie. (Je huisdier kan beroemd worden.)

VRIJWARING: De eigenaar van het huisdier zal met inachtneming van de verzorgingsdiensten van Doggylicious ermee instemmen om Doggylicious en zijn eigenaar, exploitanten, werknemers, aannemers en stagiaires te vrijwaren van schade, verlies of claims die voortvloeien uit eventuele pre- bestaande staat van het huisdier, bekend of onbekend bij Doggylicious. De voorwaarden speciale diensten of behandeling omvatten, maar zijn niet beperkt tot: veterinaire hulpdiensten, pension opvang, verzorging en / of transport. In het geval dat zich een noodgeval voordoet met jouw huisdier, of in het geval dat speciale service of behandeling vereist is zoals Doggylicious noodzakelijk acht voor de verzorging van jouw huisdier, stem je ermee in al deze kosten te betalen. Genoemde schade, verlies of claim omvat, maar is niet beperkt tot: dood, letsel of shock. Deze reeds bestaande aandoeningen moeten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: gevorderde leeftijd, extreme nervositeit, neurose, ziekte, misvorming, eerder letsel, huid- of vachtaandoeningen of andere medische aandoeningen. Het is jouw verantwoordelijkheid om Doggylicious op de hoogte te stellen van dergelijke problemen op het moment van inchecken. Je aanvaardt alle aansprakelijkheden, financieel en anderszins, voor het gedrag en de gezondheid van jouw huisdier (en). Met inachtneming van de diensten die Doggylicious verleent, zie je af van alle claims, acties of eisen van welke aard dan ook, voorzien of onvoorzien, tegen Doggylicous met betrekking tot de zorg, controle, gezondheid en / of veiligheid van jouw huisdier (s) ontstaan tijdens diensten die worden uitgevoerd door Doggylicious, en je stemt ermee in om de verzorgingsdiensten volledig te betalen. Doggylicious heeft het recht om service om welke reden dan ook te weigeren.